Kurumsal Kültür

Bir organizasyonun üyelerini karakterize eden ve doğasını tanımlayan paylaşılan değerler, tutumlar, standartlar ve inançları ifade eden her şey.

Gündelik Disiplinler

Gündelik Disiplinler - Genel Bakış

İyi bir takımı harika bir takımdan ayıran nedir? Ham yetenek ve parlaklık parlamaları? Çok sıkı çalışma ve amansız çaba? Görsel Atölye için bunun daha basit olduğunu düşünüyoruz.


Çalışmamızın kilit alanlarında çok az değişiklik yapmanın, müşterilerimiz için dünya lideri performansa merdiven kat edeceğine inanıyoruz.


Bu nedenle, bildiğimiz basit ancak önemli eylemleri temsil eden Gündelik Disiplinleri oluşturduk, müşterilerimiz, işimiz ve kendimiz için daha akıllıca çalışmamıza izin veriyoruz.


İş dünyasının en iyi uygulamalarından oluşan bir koleksiyon olan Gündelik Disiplinler, performansımızda büyük gelişmeler yaratarak temel bilgileri doğru, her zaman ve her yerde elde etmemize yardımcı olacaktır.


İyi uygulama bir alışkanlık haline geldiğinde, mükemmellik elde etmek kolaydır.


İyi bir takımı harika bir takımdan ayıran nedir? Ham yetenek ve parlaklık parlamaları? Çok sıkı çalışma ve amansız çaba? Görsel Atölye için bunun daha basit olduğunu düşünüyoruz.


Çalışmamızın kilit alanlarında çok az değişiklik yapmanın, müşterilerimiz için dünya lideri performansa merdiven kat edeceğine inanıyoruz.

Bu nedenle, bildiğimiz basit ancak önemli eylemleri temsil eden Gündelik Disiplinleri oluşturduk, müşterilerimiz, işimiz ve kendimiz için daha akıllıca çalışmamıza izin veriyoruz.


İş dünyasının en iyi uygulamalarından oluşan bir koleksiyon olan Gündelik Disiplinler, performansımızda büyük gelişmeler yaratarak temel bilgileri doğru, her zaman ve her yerde elde etmemize yardımcı olacaktır.


İyi uygulama bir alışkanlık haline geldiğinde, mükemmellik elde etmek kolaydır.


1.Müşteri fırsatlarını hedefleme

Nereye gittiğinizi bilmiyorsanız, asla oraya ulaşamayız

Bunun gerçekleşmemesini sağlamak için, tüm ekiplerimizden mevcut ve potansiyel müşterilerin ihtiyaçlarını paylaşan bir anlayışa sahip olmaları beklenir ve müşteri tabanlarını kararlaştırılan üç aşamalı yaklaşıma göre bölümlere ayırmaları gerekir:


— Müşteri potansiyelinin değerlendirilmesi;

— Yakın ilişkilere dayanan müşterileri sıralayın

— Rol ve davranışın atanması


Ek olarak, her müşteri veya hedef sektör üzerinde anlaşılan son teslim tarihlerine ve hedeflere uygun bir eylem planına sahip olmalıdır.


İstediğiniz iş konusunda açık olun

Büyüyebilecek sürdürülebilir bir iş kurmak için kısa yolları keşfetmek gerekebilir. Kendine bir dizi basit soru sorarak mevcut müşteri tabanını finansal olarak analiz edebilirsiniz:

— Bu müşteriyle çalışmak ticari stratejinizi destekliyor mu?

— Bu müşteriyle değişim / büyüme için fırsat var mı?

— Müşteri, diğer önceliklere göre yatırıma değer mi?

— Bu müşterimizle para mı kaybettik ya da kaybediyoruz ve neden?


İşletmeniz için daha fazla stratejik odaklanma sağlayın

Tek bir ticari modelin ötesine geçin. Müşterilerinizi üç farklı hizmet modeline göre sınıflandırın ve bu yaklaşımın kaynak bulma, personel, teklif ve davranışlar üzerindeki etkilerini anlayın.


Ekibinizle basit ve açık olun

Ekibinizin başarının temelini oluşturan davranışları, açıkça iletişim kurarak ve nasıl davranacağına ilişkin bazı basit kurallar oluşturarak benimsemelerini kolaylaştırın.


2.Müşteri satışlarını artırmak

Planlamada başarısız olmak, başarısız olmayı planlamaktır.

Bunun olmasını önlemek için, ajans lider ekibi iş fırsatlarının proaktif bir şekilde yönetilmesi için toplantılara öncülük edecektir.


Bu düzenli planlama toplantılarının odak noktası, daha iyi, karşılıklı olarak karlı ilişkiler kurmak için müşteri fırsatlarının nasıl geliştirileceğini belirlemektir. Bu sadece bir planlama ne olduğunu bildirmek için bir fırsat değil, bir eylem planlama ve geri bildirim toplantısıdır.


Müşteri satışlarını artırmak aşağıdakilerle ilgilidir:

Sistemlerimizdeki ve uygulamalarımızdaki fırsatları takip etmede verimli ve sıkı takipçi olmak.


Ekip olarak ve müşterilerimizle yapılan toplantıların takibi sağlanması

Dört açıyı da göz önüne alarak her zaman bir fırsatı ölçmek ve değerlendirmek:

— Müşterinin teslimat süresine ilişkin beklentileri

— Görsel Atölye kaynaklarının seviyesi

— Müşteri bir karara nasıl varacak?

— Toplam müşteri bütçesi


Satışları arttırmak aynı anda hem kararlı hem de pragmatik olmakla ilgilidir. Gerçekten bir fırsatla kazanma şansımız olduğuna inanmıyorsak, zamanınızı ve müşterinizi boşa harcamamalıyız.


3. Büyük müşterileri kazanmak

Her adımın bir amacı olmalı

Bunun gerçekleşmesi için, tüm önemli sahalar saha yönetimine sadece yeni bir çift göz getirecek aynı zamanda gözden geçirip onaylayacak olan ajans yönetimi tarafından desteklenmeli, koordine edilmeli ve gözden geçirilmelidir.


Ana soru

— Proje ekibinin yapısı

— Teklif ve detayları

— Ticari düzenlemeler


Noktalara katılmanıza, uzmanlık kazanmanıza ve etkileşim oluşturmanıza yardımcı olmak için ajansın yönetiminin bir üyesine danışın


Yaklaşımınızı hazırlayın ve aşağıdakilere odaklanarak ekibinize brifing verin:

— Müşterinin temel sorusu ve karar vericilerin öncelikleri

— Kazanma stratejisi ve takip planı

— Yaratıcı strateji


Organizasyonlar yerine bireylere adım atıyorsunuz, bu yüzden adımınızı kişiselleştirin

— Karar vericilerin ihtiyaç ve önceliklerine odaklanın.

— Ekip üyelerinizden müşteriye en önemli öncelikleri kişiselleştirmek için müşteriye kişisel bir taahhütte bulunmalarını sağlayın.

— Müşterinin dilini, terminolojisini, süreçlerini ve KPI metriklerine adapte olun.


4.Müşteriye verilen söze sadık kalmak

İlerde oluşabilecek sorunları engellemek adına sade ve net anlaşmalar hazırlayın

Bunun gerçekleşmesini sağlamak için, her projenin “başlangıçtan itibaren” tüm paydaş beklentilerinin ve sınırlarının net bir şekilde eşlenmesini sağlamak için spesifik proje kapsamını ana hatlarıyla anlatan bir çalışma beyanı (SOW) içermesi gerekir.


SOW, operasyonların, müşteri hizmetlerinin ve müşteri tarafından imzalanmalı, proje karlılığının ve ilerlemesinin ölçüleceği ve değerlendirileceği temel çizgi olarak hareket etmelidir.


Ayrıntılarda boğulmak yerine neyin önemli olduğuna odaklanın

— İyi bir "SOW", bir projenin "neyi" ve "nasıl" ını kapsar. Hızlıca anlaşılacak kadar kısa ancak kaliteyi arttıracak kadar kapsamlı.

Müşterinin sorumluluklarının kendinizinkiler kadar net olduğundan emin olun.

Hedefleri belirleyin ve baştan ve düzenli olarak uyumluluğu izleyin

— Çalışmanızın beklentilere göre performansını tartışmak için müşterinizle düzenli resmi inceleme toplantıları ayarlayın.


5.Mutlu Müşteri etkisi gerçekleştirme

Varlığınız bir etki yapmazsa, yokluğunuz birfark yaratmayacaktır.

Bunu önlemek için, her projeye kattığınız katma değeri gösterebilmeniz çok önemlidir. Bu, görüşlerinizin veya önerilerinizin müşterinizin işleri üzerinde nasıl somut bir etkisi olduğunu da içermelidir.


Bu, tüm ekiplerin her ay en iyi beş projesini gözden geçirmesi ve işimizin müşterinin işi üzerindeki etkisini, marka, satış, karar alma veya büyüme üzerine oluşturması gerektiği anlamına gelir.


Her projede, müşterinin merkezi meselesinin yanı sıra, işiniz tarafından desteklenen iş kararından da açık olmalısınız ve vaka incelemelerinin işimiz için uygun olmasını sağlamalısınız.


Müşteriye etki sağlamak, bir proje değil, bir süreçtir:

1.Meraklı insanları işe alın

2.Müşterilerle görüşmeler yapmak için ekibinizi teşvik edin

3.Yaratıcı ekibinize yatırım yapın ve bunları projeye entegre edin

4.Her projeden sonra kıdemli personelin müşteriyle konuşmasını sağlayın

5.Her projeden sonra etkisini belgelemek için bir vaka incelemesi yaklaşımı kullanın


Etkinin tanımı: Müşterilerinize iş sonuçlarını olumlu yönde değiştirmelerini sağlamak için eyleme geçirilebilir içgörü sağlamak.


6.Müşteri memnuniyetini ele almak

Geribildirim şampiyonların kahvaltısıdır

Nasıl geliştirebileceğinizi öğrenmek, performansınızı güçlendirmenin başlangıç noktasıdır.


Gerçek zamanlı performans yönetimini sağlamak, sorunları önceden tahmin etmek ve büyüme fırsatlarını belirlemek için mükemmel bir yoldur. Proje sonrası yapılan memnuniyet anketleri ile tüm geri bildirimleri incelemenin ötesinde, düşük puanlı sonuçların (1 veya 2 puanlık) hızlı bir şekilde müşteriyi araması ve ortaya çıkan sorunları ele almak için geri bildirim ele alınması gerekir.


Öğrenmeler ve aksiyonlar aylık olarak sorumlu müşteri hizmetleri ekibi ile yakalanmalı, konsolide edilmeli ve paylaşılmalıdır.


Müşteri memnuniyetini ele almak için yedi adım:

1.Puanları düşük veya olumsuz yorum gelen müşteriler konusunda hızlıca aksiyon alınma sürecine girin.

2.Bir hafta içinde müşteriye olası bir çözüm veya bazı alternatiflerle nasıl yaklaşılacağını tartışın.

3.Müşteri ile özel bir toplantı düzenleyin ve olası çözümlerle hazırlanmaya devam edin; dinleyebilirsek anlarız

4.Toplantıdan sonra müşteriye, memnuniyetsizliğin nedenini ele almak için ne yapacağınızı açıklayan bir e-posta gönderin.

5.Doğru yolda olup olmadığınızı kontrol etmek için müşteriyi takip edin.

6.Eğer evet ise, doğru yapmaya devam edin, değilse düzeltin ve yeniden başlayın.


7.Kayıplarımızı azaltmak

Parayı kontrol et

Ajans yönetimi, zarar eden projeleri ve müşterileri (hem geçmiş hem de mevcut) tanımlamalı ve bu kayıpların giderilmesini sağlamak için her birini sistematik olarak ele almalıdır. Çok pazarlı ve izleme projeleri özellikle zor olabilir, bu nedenle tasarım ve kontrol maliyetlerini baştan itibaren iyileştirmek için Operasyonlarla bağlantı kurun. Plan, ülke kurulu tarafından aylık olarak gözden geçirilmelidir.


1.Ağırlığınızı koyun, uzun kuyruğu kesin

— İşikaybetmekten korkma. Verimsiz ise, ondan kurtulun. Bir çare varsa, sonuna kadar mücadele edin.

2.Dürüst olun

— Neyin işe yarayıp neyin yaramadığı hakkında Mutlu müşterilerle açık iletişim kurun. Ticari anlamda konuşun, müşteriler anlaması muhtemel. Onlar da kâr etmek zorundalar, biz de öyle.

3.Tutarlı olun

— Ekibi yönlendir ve izleyin. Bir işlem uygulayın ve yürütmeyi izleyin. Tutarlılık kilit başarı faktörüdür.


Visual Atelier. Creative Brand and Communication agency aiming to make big brands valuable for the world.
 
2020 © Visual Workshop is a registered trademark and property. All Rights Reserved.