Kurumsal Kültür

Bir organizasyonun üyelerini karakterize eden ve doğasını tanımlayan paylaşılan değerler, tutumlar, standartlar ve inançları ifade eden her şey.

Liderlik Teşvikleri

Liderlik yaklaşımı

Firmamızın varlığını sürdürebilmesi, sürekli değişim içinde olan dünyayı anlamlandırılması ve ayak uydurması liderlik anlayışının bir parçasıdır. Darwin’in dediği gibi, en güçlü olanlar değil, değişime en hızlı uyum sağlayanlar hayatta kalır. Liderlik, engelleri aşıp çalışanlarımızı ve ajansımızı başarıya ulaştırma işidir. Liderlik anlayışımızın dayandığı en önemli esas, insanları değişime ikna edebilme, dönüşümü gerçekleştirebilme gücüdür.


Hedeflerimiz

— İlham verici bir vizyona sahip olan; vizyonlarını etkin bir şekilde paylaşan; bütün takipçileriyle sürekli bir etkileşim içinde, onlara güven telkin ederek saygı uyandıran ve tüm zorluklara rağmen insanları dönüşüme ikna edebilen liderler yetiştirmek

— Başarı, çalışanlarımızı ve ajansımızı pozitif yönde dönüştürmektir. Her bir bireyde, değişimin gerektirdiği yeni koşullara uygun zihinsel ve davranışlar donanımların geliştirilmesi

— İnsanlarla güven ilişkisi kurularak, dönüşümü gerçekleştirmek için insanların zihinlerindeki olası güvensizlik ve şüpheleri ortadan kaldırıp, gönüllü bir işbirliği ortamı sağlanması

— İnsanların yeni çözüm yolları denemeleri için onları yüreklendirilmesi

— Çalışanların, yöneticilerine sorgusuz sualsiz itaat etmelerini değil, her birinin gelişmesini ve olgunlaşmasını desteklemesi


Değer sistemleri üzerine inşa edilmesi

(Transformational leadership) Dönüşümcü Liderlik yaklaşımımız, çoğu zaman, kişilerin kendi kişisel değer sistemlerine dayanma ve bir kuruluş genelinde kendine güvenen bir güç oluşturarak genel temel değerlerin güven ve adalete uygun olma gereksinimimiz üzerinde yükselir.

Sektörde var olmayı tehdit eden rekabet baskısı, önemli performans iyileştirme ihtiyacı veya pazardaki yerlerini ve paydaş memnuniyetini arzulama isteği nedeniyle statükodan radikal bir ayrılma yapmak isteyen kuruluşlar bu yaklaşımımızı destekliyorlar.


İşimizin değeri

— Çalışanları yaptıklarından daha fazlasını başarabileceklerine inandırılması sayesinde, onlara kendilerine güvenmelerine yardımcı olur. Tüm çalışanların içindeki en iyiyi ortaya çıkarmasına olanak sağlanması ile müşterimize en iyi hizmeti vermemize olanak sağlar.

— Müşteriler ile güçlü işbirlikleri kurma ve karşılıklı güven tesis etme deneyimini arttırır.

— Müşterileri ikna etmek için dürüstlük ve yüksek duygusal zeka (başkalarıyla empati kurma yeteneği) üzerinde oldukça etkiye sahiptir.

— Gerçek dönüşümün yaratılması, liderliğin salt karizma ya da güçten kaynaklanmadığını iyi bilen liderlerimizin çalışanları ortak değerler ve herkesin benimsediği bir amaç etrafında birleştirirerek işlerin oldukça verimli seviyelerde sürdürülmesine yardımcı olur.


Zorluklar ve ikilemler

— Mevcut hiyerarşi karar alma mekanizmasında işlerin işleyişini yavaşlatabilir.

Visual Atelier. Creative Brand and Communication agency aiming to make big brands valuable for the world.
 
2020 © Visual Workshop is a registered trademark and property. All Rights Reserved.