Kurumsal Kültür

Bir organizasyonun üyelerini karakterize eden ve doğasını tanımlayan paylaşılan değerler, tutumlar, standartlar ve inançları ifade eden her şey.

Marka Evi

Görsel Atölye olarak, bilim, sanat, doğadan ilham alırız. Doğanın tüm renklerini, şekillerinden, bilimsel araştırmalardan elde edilen içgörülere göre son dokunuşlarla zengin bir sunum ile sunarız.


Ham geleceğin şekillendirilmesinde pozitif duygular besleriz. Gerçekten. Geleceğe yön veren farklı fikirlere, yeniliklere, eleştirilere açık olmamıza borçluyuz. Daima, insana değer veririz, çünkü onlara güvenir ve onlardan içgörüler elde ederiz. Ortaya çıkan geri bildirimlerle büyür ve büyütürüz.


Davranış bilimci Hetzel, görme ve duyma duyusunu mesafe duyusu olarak nitelendirirken, dokunma ve tat duyularını yakınlık duyusu olarak tanımlar. Bu nedenle, pazarlama iletişiminde görme ve duyma daha çok ürün ya da hizmete tüketicinin dikkati çekmek için kullanılıyor. Dokunma ve tatma ile ürün, hizmet ve tüketici arasında kişisel ilişki kurulabiliyor.


Sinerji etkisi, markaların konumlandırmasını da güçlendirecek bir araçtır. Markalarla ilişkilendirdiklerinde bu duyular kalıplaşır, süreklileşir, aslında birer ikona dönüşür.


Duygu bu nedenle eylemle ilgilidir. Pazarlama ise eylemdir. Tüketicinin aldığı kararların yaklaşık %80’I duygularla alınır. Oysaki bugün iletişim araçlarının %80’i mantık üzerine kurulmuştur. Bu bir paradokstur. Paradoksu aşıp, markanızı bir duygu sahibi yapmalısınız.


Bu duyguları mutlaka dikkate almalıyız: mutluk, güven, aşk, neşe heyecan ve hüzün. Tutunabilmemiz için markamızın sunduğu deneyim, söz konusu duygulardan birine bilinçli ve planlı olarak seslenmelidir.


İnsan odaklı, yenilikçi, sürdürülebilir, kolay anlaşılabilir vaatleri izleyicilerin zihnine ulaştıran ve sevilen markaların gelişim süreçlerinde kilit rolü sahiplenir, arzulanan ve güvenilir “Ana fikir” formunun somut hâl alması için yoğun çaba gösteririz. 


Felsefemizin temel taşları üzerinden yükselen fikrimiz bizi özgün kılar. Olağanüstü bir dünyada yaşıyoruz.


Gerçekten bunu anlamak, ve şekillendirmek için olağanüstü becerilere sahip olmak gerekir.


Görsel Atölye, diğerlerinin gözden kaçırdığı detayları farkeder ve tavsiyeler sunarız. Çünkü biz daha fazlasını arar, daha fazlasını görür, daha fazlasını bulur ve daha fazlasını sunarız- sıradanlığı, olağanüstüne taşırız.


Fırsatları keşfetmek, tavsiyelerde bulunmak, stratejiler belirlemek ve başarıya teşvik eden eylemleri planlamak için - zeka, cesaret ve yaratıcılık ile – daima geleceği hedefliyor ve ana fikir etrafında buluşuyoruz.


İşte bu yüzden;

Görsel Atölye: YARATICI FİKİRLERİN BULUŞMA ADRESİ


Nedir?

Büyük organizasyonlara sıradışı bir deneyim vaad ediyoruz. Değeri artırmak ve başarıya ulaşmak için yeni başlayanlara enerji veriyoruz. Mutlu müşterilerimiz ve ortaklarımızla yakın işbirliği içinde çalışarak, hedef odaklı stratejik fırsatları tespit eder ve kitlelerle duygusal olarak bağlantı kuran ikonik marka ve iletişimi çözümleri geliştiririz.


Görsel Atölye olarak daima, sürdürülebilir bir yenilik kültürü yaratmaya odaklanıyoruz. Rekabet ortamına hazır çözümleri hızlandırmak için deneyimlerimizden elde ettiğimiz anlayışımızı uyguluyoruz.


Neden?

Gesfalt kuramlarına göre; insanoğlunun dış dünyaya ait bilgilerin % 85’ini görme aracılığı ile edindiğini ve bu nedenle de insan ile çevre, insan ile ürün arasındaki ilişkilerin odak noktasının görsel iletişim ve estetik algılama olduğunu söyler. Görsellik o kadar güçlüdür ki; aynı zamanda duygusal karar verici görsel yapıdadır. Görsel zihnimiz, realistik beynimizden daha hızlı çalışır. Bizi ayıran en büyük özelliğimiz bu. Görselliği, Birden fazla farklı kaynaktan beslenen, disiplinlerarası yaklaşımları, sanat, kültür, toplum, bilim ve diğer yaklaşımlarla sentezleyerek eşsiz “ana fikir” ortaya atar, onun üzerine bir strateji geliştiririz.


Sonuç?

Mutlu müşterilerimizi sevilen marka olarak geleceğe yön veren yenilikçi, sürdürülebilir ve gelişim süreçlerinde kilit rolü sahipleniriz. Yaratıcı marka ve iletişim deneyimlerimiz ile arzulanan “Ana fikir” üzerinde yükselen eşsiz markalara yardımcı oluyoruz.

Visual Atelier. Creative Brand and Communication agency aiming to make big brands valuable for the world.
 
2020 © Visual Workshop is a registered trademark and property. All Rights Reserved.