Kurumsal Kültür

Bir organizasyonun üyelerini karakterize eden ve doğasını tanımlayan paylaşılan değerler, tutumlar, standartlar ve inançları ifade eden her şey.

Tedarik Zinciri

Tedarik Zinciri

Etik davranış, insan hakları, işyeri standartları ve çevre yönetimi gibi alanlarda yüksek standartları karşılayan tedarikçi seçerek sorumluluk bilinci oluşturmayı hedefliyoruz. Bu, Görsel Atölye ve müşterilerimiz için riskleri azaltır.


Hedeflerimiz

— Tedarikçi ortaklar için açık standartların belirlenmesi

— Sürdürülebilirlik kriterlerini tedarikçi seçimiyle bütünleştirme

— Tedarik zincirimizin öncelikli alanlarında riskleri izleme

— Sosyal ve çevresel değişimi yönlendirmek için tedarikçilerle çalışmak, iş alanımızla en alakalı alanları önceliklendirmek


İşimizin değeri

Tedarik zincirimizin gözetimini geliştirerek fırsatları belirleyebiliriz: harcamaların konsolide edilmesi ve maliyetlerin düşürülmesi; itibarımızı ve müşterilerimizin itibarını korunması; tedarik zinciri yönetimi kriterlerini içeren artan sayıda müşteri ihale sürecinin gereksinimlerini karşılar.


Sürdürebilirlik etkisi

Tedarikçi ortaklarıyla çalışarak, işimizin ötesinde insan hakları ve çevre koruması üzerinde olumlu bir etkisi olabilir.


Zorluklar ve İkilemler

Geniş bir tedarik zincirine sahip olduğumuz için şirket düzeyinde yapılan çok sayıda satın alma kararıyla binlerce tedarikçi ortağıyla çalışıyoruz. Bu, tutarlı standartların sağlanması daha zorlu hale getirmektedir.

Mevcut yaklaşımımız, birinci düzey tedarikçi ortaklarımıza odaklanmaktadır. Bununla birlikte, daha yüksek riskli uygulamalar, sınırlı etkisi olan tedarik zincirinde daha da ortaya çıkma ihtimali daha yüksek olabilir.


Sürdürülebilirlik neden önemlidir?

Tedarikçi ortakları nasıl seçeriz?

Potansiyel yeni tedarikçi ortakları, arz, kalite, hizmet, maliyet, yenilik ve sürdürülebilirlik gibi faktörler üzerinden değerlendiririz. 


Sürdürülebilirlik kriterlerimiz altı alanı kapsamaktadır:

— Politika

— Sorumluluk

— Önceliklere göre sıralanması ve tanımlanması

— Raporlama

— Tedarik zinciri ve rüşvet

— Yolsuzluk

Görsel Atölye olarak, tedarikçi ortakları seçerken aşağıdaki adımlara önem vermemiz gerekir.


— Tedarikçilerinin, Görsel Atölye 'ye veya müşterilerine potansiyel finansal veya itibari bir risk teşkil edip etmediğini değerlendirmek için gereken özen gösterin.

— Tedarikçi ortakların amaç için uygun olup olmadığını belirlemek için operasyonel, ticari ve sürdürülebilirlik kriterlerini değerlendirin.

— Rüşvet ve rüşvetle mücadele politikalarımızı uygulayın.


Sürdürülebilir tedarik zinciri oluşturulması

Tedarikimizin çevresel etkisini azaltmak, etik standartları yerleştirmek ve tedarik zincirimizdeki çeşitliliği artırmak için tedarikçi ortaklarıyla birlikte çalışıyoruz. Bunları içerir:


Çeşitlilik: Yerel ve küresel faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmeler tedarik edilme sürecinde tedarikçi ortaklarımız arasında olmalıdır. Bu, yerel ve küresel pazarlarda küçük müşteri gereksinimlerini karşılamamızı sağlar, farklı çözüm ortaklıklarının yolunu açabilir hatta yaratıcılığı artırabilir.

Yeşil mallar ve hizmetler: Enerji, kağıt ve atık yönetimi için daha iyi çevresel kimlik duyarlılığa sahip malları ve hizmetleri tedarik eden firmalar ile işbirliğine gitmeyi önemseriz.

Visual Atelier. Creative Brand and Communication agency aiming to make big brands valuable for the world.
 
2020 © Visual Workshop is a registered trademark and property. All Rights Reserved.